Vykoupení

Týmy se připravují na odplutí. Jejich velitelé jsou ale chyceni v karmickém pekle, ze kterého je třeba je zachránit. Zároveň je vhodné napravit svoji reputaci vůči domorodcům, lesu a duchům - jinak by se mohla cesta nepěkně protáhnout (viz Homér: Odysseia).